دوستان:هواشناسی ایران  بهترین وبلاگ‌های ایران  العاب فلاش  بازى هاى رایگان  هواشناسی افغانستان  جدول پخش  

سایت هوا شناسی - پیش بینی مستقیم آب و هوا از مركز هواشناسی ایران

تغير استان

سرعت باد

MAIN_WIND LANG_POPULAR
8 km/hامیدیه
7 km/hآباده
6 km/hآبادان
6 km/hزاهدان
6 km/hسراوان

سردترین شهرها

MAIN_COLD LANG_POPULAR
-1°Cنوشهر
2°Cهمدان
3°Cالیگودرز
4°Cزنجان
4°Cسنندج

گرمترین شهرها

MAIN_HOT LANG_POPULAR
24°Cجاسک
23°Cبندر عباس
23°Cچابهار
22°Cایرانشهر
21°Cجزیره کیش

!به هوا ایران کمک کنید