دوستان:هواشناسی ایران  بهترین وبلاگ‌های ایران  العاب فلاش  بازى هاى رایگان  هواشناسی افغانستان  جدول پخش  

سایت هوا شناسی - پیش بینی مستقیم آب و هوا از مركز هواشناسی ایران

تغير استان

سرعت باد

MAIN_WIND LANG_POPULAR
7 km/hآبادان
6 km/hچابهار
5 km/hاهواز
5 km/hجاسک
5 km/hبابلسر

سردترین شهرها

MAIN_COLD LANG_POPULAR
15°Cنوشهر
21°Cاردبیل
24°Cماکو
25°Cتبریز
25°Cزنجان

گرمترین شهرها

MAIN_HOT LANG_POPULAR
42°Cاهواز
42°Cآبادان
41°Cامیدیه
38°Cبم
38°Cایرانشهر

!به هوا ایران کمک کنید