دوستان:هواشناسی ایران  بهترین وبلاگ‌های ایران  العاب فلاش  بازى هاى رایگان  هواشناسی افغانستان  جدول پخش  

سایت هوا شناسی - پیش بینی مستقیم آب و هوا از مركز هواشناسی ایران

تغير استان

سرعت باد

MAIN_WIND LANG_POPULAR
13 km/hزابل
10 km/hآبادان
7 km/hسرخس
6 km/hجزیره کیش
6 km/hجزیره سیری

سردترین شهرها

MAIN_COLD LANG_POPULAR
22°Cنوشهر
28°Cاردبیل
29°Cچابهار
30°Cشهرکرد
30°Cآباده

گرمترین شهرها

MAIN_HOT LANG_POPULAR
48°Cآبادان
46°Cاهواز
44°Cامیدیه
41°Cایرانشهر
40°Cزابل

!به هوا ایران کمک کنید