دوستان:هواشناسی ایران  بهترین وبلاگ‌های ایران  العاب فلاش  بازى هاى رایگان  هواشناسی افغانستان  آپلود عکس  جدول پخش  سودوکو  

HAVAIRAN.COM | ایران

سایت هوا شناسی - پیش بینی مستقیم آب و هوا از مركز هواشناسی ایران

تغير استان

سرعت باد

MAIN_WIND LANG_POPULAR
8 km/hچابهار
6 km/hاهواز
6 km/hتبریز
6 km/hجزیره کیش
6 km/hجاسک

سردترین شهرها

MAIN_COLD LANG_POPULAR
13°Cنوشهر
18°Cزنجان
18°Cبابلسر
19°Cارومیه
19°Cهمدان

گرمترین شهرها

MAIN_HOT LANG_POPULAR
39°Cآبادان
38°Cاهواز
38°Cامیدیه
35°Cایرانشهر
32°Cزابل

!به هوا ایران کمک کنید