دوستان:هواشناسی ایران  بهترین وبلاگ‌های ایران  العاب فلاش  بازى هاى رایگان  هواشناسی افغانستان  جدول پخش  

سایت هوا شناسی - پیش بینی مستقیم آب و هوا از مركز هواشناسی ایران

تغير استان

سرعت باد

MAIN_WIND LANG_POPULAR
10 km/hزاهدان
7 km/hجزیره سیری
7 km/hکرمان
6 km/hسیرجان
5 km/hبافت

سردترین شهرها

MAIN_COLD LANG_POPULAR
-1°Cنوشهر
0°Cاردبیل
2°Cزنجان
4°Cماکو
4°Cشاهرود

گرمترین شهرها

MAIN_HOT LANG_POPULAR
29°Cایرانشهر
27°Cجاسک
26°Cجزیره سیری
26°Cبندر عباس
26°Cچابهار

!به هوا ایران کمک کنید